[x] ปิดหน้าต่างนี้
Auditors by comone
 โรงพยาบาลมุกดาหาร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.226.243.130     
ค้นหา  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
สมัครสมาชิก || ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกทั้งหมด 178 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

link banner

แบบสำรวจความเห็น

   คุณคิดว่าคุณเป็นคนเช่นไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  

งานวิจัยทางการแพทย์
    เรื่อง : ระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมในการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลมุกดาหาร

เจ้าของผลงาน : นายยุทธพล มั่นคง
พุธ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 1694    จำนวนการดาวน์โหลด : 1063 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทนำและวัตถุประสงค์: โรคเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข เป้าหมายการรักษาโรคเบาหวานคือ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด การตรวจระดับน้ำตาลและฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือดมีประโยชน์ในการวินิจฉัยและติดตามควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วย การตรวจฮีโมโกลบินเอวันซีเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยุ่งยาก มีราคาแพง และไม่ได้มีใช้ทั่วไป การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจำเป็นต้องใช้การตรวจระดับน้ำตาลเพื่อใช้ติดตามการรักษาผู้ป่วย จึงเป็นที่มาของการศึกษาระดับน้ำตาลในเลือดเท่าใดจึงเหมาะสมในการเริ่มตรวจฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลมุกดาหาร

วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study)โดยเก็บข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลมุกดาหาร ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2553 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 301 คน ใช้แบบบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปดังนี้ ร้อยละ,ค่าเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,สมการถดถอยเชิงเส้นตรง,ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย และReceiver Operating Characteristic curve (ROC curve)

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.8 อายุเฉลี่ย 56.52±11.44 ปี มีระดับน้ำตาลและฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือดเฉลี่ย 153.37±55.75 มก./ดล.และ 8.32±2.25 % ตามลำดับ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าทั้งสองพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.617 , p value < 0.05) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าทั้งสองโดยสมการดังนี้ ระดับน้ำตาลในเลือด (มล./ดล.)=26.161+[15.282x(ฮีโมโกลบินเอวันซี)] เมื่อพิจารณาระดับน้ำตาล ในเลือดที่เหมาะสมในการเริ่มตรวจฮีโมโกลบินเอวันซีคือ 125.5 มก./ดล. มีความไว (sensitivity) และความจำเพาะ(specificity) ร้อยละ 75.00 และ57.70 ตามลำดับ (AUC = 0.74)
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สามารถใช้ระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมพิจารณาการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซีได้ ดังนั้นหน่วยบริการสาธารณสุขขนาดเล็กในจังหวัดมุกดาหารที่ยังไม่มีการตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซีสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยในระยะยาวลดอาการแทรกซ้อนจากเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

งานวิจัยทางการแพทย์ 5 อันดับล่าสุด

      ปัจจัยที่มีผลต่อภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ เอชไอวี ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลมุกดาหาร 4 เม.ย.2555
      อุบัติการณ์การเกิดเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดมุกดาหาร 4 เม.ย.2555
      ผลการพัฒนาเทคนิคการฉีดยาต้านการแข็งตัวของเลือดเข้าใต้ผิวหนัง ต่อการเกิดรอยจ้ำเลือดหรือก้อนเลือด ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ/อุดตัน โรงพยาบาลมุกดาหาร 4 เม.ย.2555
      ระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมในการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลมุกดาหาร 4 เม.ย.2555
      ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลมุกดาหาร 4 เม.ย.2555