[x] ปิดหน้าต่างนี้
Auditors by comone
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.204.193.85     
ค้นหา  
เมนูหลัก
link banner

แบบสำรวจความเห็น

   คุณคิดว่าคุณเป็นคนเช่นไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 29 พ.ค. 2563
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) (8 / ) ลงประกาศ 2 มิ.ย.63
    คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 29 เม.ย. 2563
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 ห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่4) (197 / ) ลงประกาศ 30 เม.ย.63
    ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา9 ห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่4)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 28 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (168 / ) ลงประกาศ 29 เม.ย.63
    ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 28 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ (140 / ) ลงประกาศ 29 เม.ย.63
    ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 28 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) (152 / ) ลงประกาศ 29 เม.ย.63
    ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 18 เม.ย. 2563
ศูนย์โควิดฯ มท หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว2311 ลวันที่ 18 เมษายน 2563 (229 / ) ลงประกาศ 20 เม.ย.63
    ศูนย์โควิดฯ มท หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว2311 ลวันที่ 18 เมษายน 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 13 เม.ย. 2563
ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 13 เมษายน 2563 (99 / ) ลงประกาศ 16 เม.ย.63
    ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันที่ 13 เมษายน 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 13 เม.ย. 2563
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) (114 / ) ลงประกาศ 15 เม.ย.63
    หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 12 เม.ย. 2563
หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ (133 / ) ลงประกาศ 14 เม.ย.63
    หนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ถูก แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตจนครบระยะเวลาเพื่อแสดงตัวตนต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกรณ๊จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ข้อสั่งการCovid-19 สธ.   ลงนาม 11 เม.ย. 2563
ศูนย์โควิทกระทรวงมหาดไทย ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (111 / ) ลงประกาศ 14 เม.ย.63
    ศูนย์โควิทกระทรวงมหาดไทย ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>