: ข่าวสารทั่วไป
ͧ : รณรงค์ฉีดวัคซีนรวม ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
¹ : admin
Ҫ : 4112
ศุกร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2557
 

โรงพยาบาลมุกดาหารได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีน dTฟรี ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2557 จึงขอเชิญชวน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร อายุ 20-50 ปี ได้มารับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ณ ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลมุกดาหาร ในวัน เวลาราชการ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลมุกดาหาร โทร 042 611285 ต่อ 1275,1279

ซึ่งทางโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้ดำเนินการรณรงค์ดีเดย์ในวันที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี ตึก 10 ชั้น โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยในวันดีเดย์ดังกล่าวมีบุคลากรโรงพยาบาลมุกดาหารมารับบริการ 182 คน และประชาชนทั่วไปจำนวน 20 คน และจะยังคงให้บริการฉีดวัคซีน ณ อาคารศูนย์สุขภาพ จนถึงกำหนดช่วงการรณรงค์