: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ͧ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
¹ : pichada
Ҫ : 224
อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 [ ǹŴ ŻСͺ ]
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง